Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 1.10.2018

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Mainostalo PrintLink Ky
Kotametsäntie 5
62100 LAPUA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Mainostalo PrintLink Ky 
Kotametsäntie 5
62100 LAPUA
0400 167 691
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröidyt

Mainostalo PrintLinkin verkkokaupan asiakkaat.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriä pidetään asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:
Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
Asiakkuuden ylläpitämiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Tilastollisiin tarkoituksiin
Väärinkäytösten estämiseen
Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Yrityksiltä Y-tunnus

Asiakastiedot:
Tilatut tuotteet 
Toimitustiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostalo PrintLink Ky:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ja kuvatiedostoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain Mainostalo PrintLink Ky:n omilla työntekijöillä.

Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. 
Checkout Finland Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa.
Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.